'<d' li BESLISSING ■Wu luu V' UH^ ui' whsr. ^7 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. y\tK*t cL^ij cX^rxTi. Lt„ïLircX. cXa, T^-U. "X^4»£ -WirtcL* \.a-^ /V-<^ |.JwoCU%» cX*rv\ -^SJU^K JU^y ^-<y X* S*J ccX-a |2<iX. ^^^LtrvT. I xV-vv^X^T TZ '\*c+JLaxaa^ I j-r^T JL£sii~&\ C/H.(Ax\ - -4*£jL Qyb\Ass -ciL*. cX^wj É/U'^X -VVvtCtA eO_ 'V-W-V^-C lL^j JrvJ^-tvL -V-T^ oGv, *V-<^ (i-u*. >j 7)5. i-l Vuv- Izj S/ƒ*-<).> osJLC*-^ /V-«^ ,£X^ XJL.C*-t^ aasJ&JL 4^ O.tlT j C>~U^J Li -ZesvaXt /VU.^tZ 'VtC. dLo-4-^ *<.u^\>\>C*UO\ eList*^ cLass. r(r-irvCÏ3 -Lc-GTL-, <*-vt Cj^ i ^X^v^4--Vv-vnrv -f-y» 1/irvvX^ £at£-^ <^tAs~tA-tL/4r oL^. *~HaL. \t\JLzLZt^ ^Cc /lru4^s«^ vm i>-C cLso-c£ a-.£-w£*-cj Ê4»iwi y^lr^' /Visiyu*. cXx^ e-L, iaC'CX X-j yL^i- tl_*_ -^x^ytA rX-vvCZj 'Virw. <x^-^. cX^-v. Wl oGjl ^C/. -iv^d -^/Cc-£7yGcr/-L oLl -y*i^r&u-^. L DC d-t_ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. P* <X^cl^CC&~J AANMERK1MGEN. yj 'ét-/ £HL e^z

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 760