NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders 7 77. No van de der op dag, den 7 192^ Tegenwoordig de heeren Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den ~x 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig TTé- TT*?-. De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 762