9^^ ^7 BESLISSING VA ■*44/4éSÏ^<Z£>£'-*4*^z^y, £jZ*>r'. Jy, y4^2o**t <2^4* 3° o-doLex&L^ v^if' 1140 <Jk -«*■• t-r >sf -^<i) óaJ y - y^^- A&u rtü ■^3 <^$t<u Y' y f -yzrzn /W .- /«y< Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Jy y'4&-*-ó-& «*- -^2*. -yzyzrz j£z4&y*-ZY- .- -y^/^y*ZYe*^S zT^cis**^ y?/£y?ty/' <>V';V ^d Y--- Ai^y^YYYYT^Y^^YU y*,yy^ Z2 ySIs~z~y ^Zrzrr ,4 4zi^^>^^YZY-Z^Y.irYU. ^^££4>yS -2C*z>zr-* J?/>y0<'> <7<? 5e-, *7 ~y y&£~-L zü£* ^yZ-Z^+T-Y- '-u* t<lyyr /A-&Y?><^y- Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. -J ^2>/^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 764