ij. I7& ^7. sZ* a a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. IH iHlb. ■/Ct- (P <^?/4iPscP X?f~<5/f/£y 4J 3 C CP O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. -Si*■^S/y'srry^-y sZf 'Z- t^ C>^2l 5^/^. -~^yr^y± *=^<!^<'^<f^zP. &Wz .^t ■^^Zytym-/ f 3 /C**** ï^rr? r> c* - >4. - ^P^/iy'.''? ^yyS -*=*. *Uy yzéyy*. /lyf- X-LtZy*? <y£k<~ -Jy-yy£y c *S<-y: -^-isfc». -C^W--

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 773