<r%zu.. zs 7 5k "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. II] I. \—Zs Mi. 471. 1474. ■"^^■z i5?,d*. '0^ £y«. SizcS Jh/. 'X^aeZó. /LeZs?^^ l£u w 6 S 3 C CP Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD. W yz%r-z ^^^ez-z-tz^y^ü-y^cyy t ~^i, y/- Zy^yyy xL ^r^r" /j<v yyy^. J'z^yZiz. Jf^ - z&ÜMzS' zZés ■éZz£~ 7 <3l <^0 y^fyz-z-z^y. /ftyZu&r y's-r-r^r^s-y /<S^ <fc«- y^ -«i ^sr> t, ZC"^z*<fc4sfc* ^V«s* /3!^>iéyayZez^ zZzzyz^zJj' -Zzz-Cm /^Z&éz*yy* yC/6p^y éléf-y y sl Zz<xy*^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 775