y" 7^ 7 s c JJ> "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. IH (Pö. uJi. \H$x. *7 y~yyZ*y*. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. - zvT - *.'.7 -. ^ï^fczSi ?éZ^" ^2? *ZCy*y<^$. <0*yg*-zTz ,XZ- -2SS-Ï3»»*. ^'yg/ry/ yéy.-. '-&Z&++/2 X 1&. - J^r ^<4r>z 1 -^z-% -yz^yZ-z-*^ Z'V^ jC/f. éZyyz L7/d cy£^?^zs~z*~y^ J^t>-yZZ^SfcX^. -yy^tyz^ /&.yz-yysu* éZ^9 y.-z, t y~y^- ^r,.. -7vv zt-XTTLv^. ^ïr x zT yy ^yy /yj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 781