W ~r 7 j ■y£»' BESLISSING. /^d^zézZ' c/^ZT*^ ^"/Zf -Z7*Zfz.*y, *-?*" js> sz<- TL y jTzz^Z-Z^ -<^7 s 7W'. z/ó-ó 7Zo -. zz> V uA cismtv^ \7'~ K>4q/ Jli S^Zf''. ^ZZ^Zi tZXTc <52-*^ zz^z^z^Z^ - Tzzz-Z 7 Sz> zz>*z>^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. iTS~ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 794