7 •i vV ugr. BESLISSING. """TÉ; \y^ if* nT. 1^ cti cLt-tXtv-^ <v{ (GwXu^ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. r <S%ic Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. c7 <*3- c

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 798