Volgnummer. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. In deze vergadering worden bespreki: gen gehouden omtrent verschillende zalen het gemeentebestuur betreffende. Besloten wordt hiervan geen notulen aan te houden. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 79