NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op .Voens dag, den 6 Jebruari192 9. des avonds 8 uur. Tegenwoordig de heeren: Tr G.DelcethMrgera.ee.ster., A..End,endijk.. en. A.J.„C...Ko.end.era,-wethouders. Secretaris.'.JG.A ...Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den S~. i tiAn. \9 Zrf worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met J-iSJ.. van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 82