w\. E BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. E "o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. kft. Voorzitter biedt in verband met gehouden besore- kingen san een ontwerp-voordracht" aan den Raad met betrekking tot het rapport der Commissie van Onderzoek Grondbedrij; De voorc Gem.Secretaris. deelt mede, dat het hem noodzakelijk voorkomt de afdeeling Financiën ter sec:^ tarie aan te vullen met vakkundig per soneel, daar hij van oordeel is dat de nieuw benoemde afdeelingschef niet in staat zal zijn de gewone werkzaamheden te vervullen met inhaling van den achtej stand in het werk en vraagt spoedige voorziening door aanstelling van een de; kundig aan het hoofd der afdeeling onde: geschikte ambtenaar. De vergs aangeleg de reorg personee Ut 3 C CD Dagteekening en volgnummer. fA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 83