BESLISSING. AANMERKINGEN. bespre ekt' aan t rapport ond.be d. rij; kelijk n ter se» dig per- s dat de niet in aamheden den achtel poedige an een de: ling onde: De voordracht wordt vastgesteld. De vergadering doet de toezegging in deze aangelegenheid te voorzien te gelijk met de reorganisatie van het administratief personeel aan de afd. Openbare Werken. 1 fli- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ilgJtAA..

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 84