NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No van de der op Donder .....dag, den 7 februari192 9. Tegenwoordig de heeren: Mr.G «D ekethBurgemeester f A.#I.».Q.#.....Koesd.ers,.wethouders. SecretarisJ..G..»A.».Ba.t.e.hb.uxg.... Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers' tot- enmetvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 86