B e J? "o kTÓ\ BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter KORTE INHOUD. brengt in behandeling de door de raads commissie ingezonden ontwern-verordenin; regelende de salarissen en loonen van het personeel der gemeente. De Veroi aanzien dien ov< CJ 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 87