1 Mt irjl wA4L BESLISSING. 7 >s*Si*ZZ<^4-e- :.,g^,-..7 -2^ -t£ ■>--/ -^ök^_ ~&X^04>c~, C -*«. - Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding v^n het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. E iC/|eG^X</-j i AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 96