1 izqV? BESLISSING. "'ordt besloten. wordt besloten. wordt besloten. Overeenkomstig het advies wordt be sloten. Het ontwero-besluit wordt vastgestel voorstel van den Voorzitter wordt besloten het dossier in handen te stellen van wethouder hndendijk,als zijnde met de plaatselijke toestane den het meeste bekend,met verzoek daaromtrent in een rapport van ad vies te willen dienen. Overeenkomstig het voorstel wordt besloten. J e ■fit. t /Jo-o I w >J/'\ IL W/V 1- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. SH. 3 /J O/ 1^ IV*/ cOmXvw.i v>- t\A oLzzAa~-i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 106