s e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. lbLt. Voorzitter JLb f Voorzitter Voorzitter KORTE INHOUD. stelt in verband met een besluit genomen in de vorige vergadering inzake toeken ning van vergoeding wegens verricht over werk door den heer L.A.Heijster ten kan tore van den gemeenteontvanger voor het bedrag dier vergoeding vast te stellen op f 80,13. stelt voor alsnog goed te keuren de uit gaven ad f 53»91 en f k>55 wegens wijzi ging der waterleiding in de woningen aan de Birktstraat verhuurd ten bate van hel Grondbedrijf stelt voor tot vaststelling van besluiteij tot vaststelling van pensioengrondslagen van personeel in dienst der gemeente. <u 3 C CT> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 109