s s c o> ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. H B.van Woudenberg te Eefde. r. rem,secretaris vraagt om welke reden de schuur achter de woning van zijn perceel aan d.en Noorde weg niet bewoonbaar verklaard wordt. biedt ter vaststelling aan de lijst van verschuldigde erfpachtcanons voor 1930 tot een bedrag van l8l7,2lf &J 3 Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 119