A BESLISSING. 3esloten wordt te berichten dat de be- Iwoning van de schuur in strijd is met Iwet en verordening. lüe lijst wordt tot een bedrag van Il8l7,2l; vastgesteld en zal ter invor- Idering van de daarop voorkomende bedra- Igen in handen gesteld worden van den Igemee ntepntvanger Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. /2 /3C S

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 120