7- s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. x Sh 1 iïf. xH. Voorzitter W. Akkerman Soest Dir.O.W. Soest Wethouder Onderwi de Verzoekt uitstel van de hem opgelegde ve;| plichting tot het verbeteren van de wel pomp, behoorende tot zijn perceel aan derj Braamweg. Adviseert tot sluiting voor openbaar ver-I keer van de Koninginnel aan en de Bosstrasl Adviseert aan de hoofden van O.L. scholen een schrijven te richten,waarin de wenscrj lijkheid wordt uitgesproken het nietiij leerplan voor hunne scholen zoodanig! in te richten, dat rekening wordt gel met den vrijen Woensdagmiddag o S 3 c 03 "o Dagteekening en volgnummer. js

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 129