ytf //ff J*. -X "7 BESLISSING. - X/ X- yr*yï.>"/i ^£tS«ééy'<yzï2-<^iZZr^^' ttyy yz&yZZr y X X Jf' llHj. xV i nj j V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. z^Zsgr? -X /iZ'^ s-** *-< S-i* -O. >2^ /HZéSZ^c iZï z?*-zs Jé&e* /tr~Z> -^tz^Z> s- ys'jz *z«- S-Z^Tï*Zz<* ^zZz^zf«r^fcX Z^-r f<-^ 5^ *"^CaS£y* -&>< X2X^r, f X£.*s*»« ^zi», -2^-Z -£yj?jë ^zyg't <z>ty ■é&z-p^'é-* -y'-y^c- Sr St x -7 ■-é&Zfjr SSr, -*-^r -&Z*. ^*.ZSr* tZ%Z -XX XX-i' ^'^-/Z ïZz-zzS'- y*^£z-t^z^^>2yz>--2^7 -ï't^rT' s* Z~ 'XXwX''^se--c jrs-^yfzz^ X*^~ :-.r*r»-* z. ./t^k jZzZf/Z*&*. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. f cu^tLx<X<-i^ a<c-i AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 12