Ha &JJ- J\ iame per .ling aan ;ing der .*t bezwaar, reg alhier loopend lerweg waa moet mis leid ter it deze illen her- Lende weril i stand - liet zoo tI beslissinl eer stelt rn om in dj slaan tot het Lezen blij leze uit- )sten van ter is van ïeden niei 1 uitgevoei ;ers voorl regen tot areker meen t algemeen il zijn. Lchtingen Raad iran ïzake ver Amsterdai' BESLISSING. Notificatie. Tordt besloten. Iet het voorstel van den Voorzitter kan de vergadering zich vereenigen en wordt besloten den Directeur O.W. opgave te vragen van de kosten wan een pomp en op gave van het aantal dat eventueel ge plaatst zal moeten worden. De vergadering kan zonder meer de op vatting van den Voorzitter niet algemeen deelen en wenscht omtrent de idee van den voorzitter het advies in te winnen van den Directeur O.W. Besloten wordt Ged.Staten van antwoord te dienen, doch is tegen het bepalen van boete als door Ged.Staten wordt gewensch J sft t 2J-/-//0 "StM Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 134