i xrg. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Voorzitter stelt voor het besluit van 13 Augf29 »no, 286 waarhij aan R.van Dorresteijn, wonen. de te Soest, Burg.Grothestraat 2 en zijns! rechtverkrijgenden ingevolge de Hinderwet vergunning is verleend tot het hebben van een bewaarplaats van petroleum zoodanig ti wijzigen dat de inrichting voltooid moet zijn voor 1 Juli 1930. u 6 a co O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 141