NOTULEN GEMEENTE SOEST HJ. Vergadering van Burgemeester en Wethouders -4. No1. van de der op ..Dinsdag, den 25Ma.ar.t.. 19|0 Tegenwoordig de heeren: Mr,Burgemeester. A.Endendijk en A. J.C.Koenders,wethouders.. SecretarisJA,. Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig DeSecretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 144