<u e a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. W.Sliep v.Weedestraat 61 Soest 3>n. Directeur 0.W. ijl. Idem 21 Mrt'30 no.9é/l/5 0 KORTE INHOUD. doet het ver zoek de schutting staande tus- schen het gemeentetrottoir en het perceel van den heer D.N.van Nes v.Weedestraat te verwijderen. 18 Mrt'30 No. 159/7 331. 3JV v.d.Ploeg Barneveld. A.B.Pugers doet opgaven van de bedragen waarvoo" den nieuwbouw met inrichting aan de langt Brinkweg diet verzekerd te worden tegen brandschade deelt mede dat door J.Floor, Julianastr, in principe vergunning wordt verzocht vc' den verbouw van het perceel hoek Molenst Nieuweweg. De Directeur rapporteert dat het perceel door de beide rooilijnen sta, zoowel die van de Molenstrals die van Nieuweweg, doch is van meening d.at al e* heele slooping van het gebouw als ui ter ste maatregel zal-moeten worden voorge schreven. Hij advi eert echter de verba van het perceel toe te staan. heeft mondeling aan den Voorzitter de vraag gesteld hem ontheffing te verleer» voor het bouwen van een schuur tegen he. woonhuis aan de Koninginnelaan (voorheel eigendom Sijberden) De ontheffing betre1 hier de achterscheiding. verzoekt verplaatsing van een boompje aan den Stationsweg 3 3 CD "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 153