hk. BESLISSING. ïg Ons jn tot der re- ?g. De execu- 1 de finJ ;rhoogt, naa stiaj is en 'lal strop, j a 11 e vooj gemaakt, len die] leente ordeel i t andere 1 gaat tl irvoor de te dragei be staat, betere overge- >n der sging bij .ex een 'oepen ïap ver- geme ent- Be sloten wordt den Raad voorstellen te dben overeenkomstig het advies van de ebmmissie Grondbedrijf. Lg van gr^wesloten wordt den Raad. dienovereenkom- teneinöMstig voorstellen te doen. ;gen op AANMERKINGEN. J z Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. J e -5^ /i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 160