r 1 lT /kJ. !So "^|i BESLISSING. <2. Ar~irv\. (AjL. 3ÜX. 5~~£^ O O ytZ/ yCïZZ vtëT -ccX^CL xM~ 4 'C tl ^1/13 s~ 6 sJ '-Tz-2 Ujl ^vv-H4. pLvT hv,- 3>ö. - by.-- (ks^t+x. b-i \A~a /UK V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 'Vt^ J/ö«M C\,&-Uj l/^ l/h V^-v, /|a<-xCttX U ^/i. As-V-1\. cXjL >tT^ AS~C^ X^T. - ^*-u, c/C-t. c^CinA. (TV lwH4/\/i/{^ c*u**s{> C^xLos. vvw^ V~V~trixxJ cx-Cxx. -^vuotX *~\sCshjJL. I f ^y^ccio /ru^«^ cl-^~ o(_4_ c/_e tu^ J/^vv-tt-c/E --ctz-irvcC*^ ^€-^-v-, "x^Ck. iLe^y- •^3. ytc y-»-^ 1^1 cvO-t, Lt ■VnrvvX(/r|v-; via' 'jL 3 I -V-iuVl U c&A yó<_ ^-X^CtrTrrwvt^j R-tJco-'v. -C-^ \A/~V1. "V-v*-<*-<*-^*-.1*. eC^o ~\J\kJ^ ij' Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. tk(_C-C-X^-iN 7>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 164