i.x-i y- /%<'U "J- j 7? - <- u.UjiL^ BESLISSING. r C\j /k ^1^VX4^W'| "UT^JL^ ^rr^JiX- £**£- «O. TLc "V-ét Avtr 1^1 %ij si- 1^- \^V ^2-3. g^- IJA". 3° c/V li 12, V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. I (\,ds[n-eo \r&^ c - <d irCv^C-iJe -^d -t^ A_y^t^«/,vj/x>-wtf~ i^vx ca^S. cXiX^ -^-i-^ <?£-<_ vy^ tiruvt^ V-C-^CVT^ cXM^^ r*»v^ ?yi ^-^-vc^Vu*, £/"Y -t^V^A <^c/( 4 nyyxyj^t^^*- I y^vLc. -C"C--£_^ c^C, 'X^-^. 5 C-^-v-c-j -V^ t^-v^v-i^ ^~-c. cL^tk^CS -^6-trv<) CA-dL/v*-*^ -v-*j cX^y '\s\JL C \^as~VxÏ -t/T~ cCs, ^uvTnil^ VTTVyLB ^LLva. ^-3 ru-*^ ^J[ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. KS"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 166