fa' 7" vA uiA t o «r. X*c. ^e. 2>22é>*<- z2^ 2^C~*xf >r^ '-■y {s&Z 4A>*C%-Zt cvS'J?/' -1'-'«^v«^ t ^Z- 1?/^// 's <^v2v. <&L^rZ >^^7 .- '^^^rz -^z-ca-t '^V— f Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. "3^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. M Cu^cLuXm»^ P* a/{LuXav^, P £vj^c(_eciU~-^ J ft. CC^tLuXvw^ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 16