f WJ NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders \fy NoJ van de der op Tinsdag, den .8.April19|0 Tegenwoordig de heeren: Mr.G.«.De.ke..fcli,Bnr.g.e.m.e.e.s.t.e..r..,a A#End.endijk en A.J„C, Koenders, wethouders. Y Secretaris: J^G-A?J.atenburg..WV Afwezig de heerv.V De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De_ Secretaris, De Burgemeester, ij

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 172