V/ a.re aanbe- snzine g 3n vanaf 3. BESLISSING. In de bus wordtn aangetroffen I). inschrij- ingsbiljetten, waaruit blijkt dat als volgt wordt ingeschreven: L.van Batenburg te Soest, merk A.P.C. llpl cent per Liter. 3e Texas Comp. den Haag, merk Texaco 15»" Per 100 Liter I fr'.V.O.B. I.M. Soest, merk O.B.I.M. met 3s cent p.Liter op den dagprijs, en restitutie van 87,50 op de reeds geleverde benzine tusschen 1 Jan. en 3 April 1930 - «utomobielcentrale Alblas Soest, merk thell 15»" por 100 Liter. Ee gunning wordt aangehouden met het E'Og op het vragen van inlichtingen aan ■L.van Batenburg omtrent de vraag of den ingeschreven prijs ad 0,1 Ipg- per Liter »ls constanten prijs moet worden aange- bomen, dan wel J 0,03s beneden dagprijs. Hinderwetrjangezien aan de wettelijke voorscli arplaats Ls voldaan wordt de vergunning verleend. er hem emen met van het 3e afd. t stelt vtj iging van éten naar. van 6 Maï ra adste- nden edragen deelnemer; verbonden en vuils g van Overeenkomstig het voorstel van den Voor zitter wordt besloten. sloten wordt het bedrag ad lij.2,50 M te voeren van de lijsten voor het op alen van asch en vuilnis over 1930, ■A.ï.A. X -bLc/l SjUXXXX c-oé-PxA. $j< - S -V-yVV j £C' XxtA >\r-o-1- UjLxX ^CcJw^T. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 174