Mx. e "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 3 (f I Mej.M. de Wit- van Dorrestein. Soesterberg. Besturen van de !waterschappen Soesterveen en Lang Eindsche Maten. Ontvanger der Re gistratie en Dome nen te Amersfoort 5 AprJO ySn J.Casteleijn. Soesterberg, 3d?5~. I Voorzitter Na gehouden onderzoek komt opnieuw in be-i0 o-rond handeling het verzoek tot toekenning eeneH^pfoek bijdrage in de kosten van ontsmetting varBL^ichte beddegoed. 'E'haar vragen ieder voor zich in verband met eeiMgg-i 0ten circulaire van Ged. Staten van 25 Mrt 19J^ftcbten no. 1 61p de beschikking ven een gedeelte iMjPapsar het archief der gemeente kluis) voor berging en bewaring van de waterschaps archieven. 28 Mrt'30 me onte b1 vanwege 1 wanneer secretar: is. zendt ter teekening een acte waarbij vf gunning wordt verleend tot grinddelving te Soesterberg. De Directeur van O.W. merkt in zijn rap port van 5 April 1930 no.33/12 op, dat in het contract de voorwaarde is opgeno' men, dat het grind gewasschen en ontdaan van onreinheden en voorzooveel noodig ge zeefd moet worden en adviseert deze voor waarde te wijzigen vraagt als beschermheer beschikbaarstel ling van eenige prijzen uit te reiken op het groot nationaal zangconcours te hou-, den op 2 en 3 Juli a.s. Beoloten zénden m< eenkomst: teur O.W, stelt voor den Directeur van O.W. te machtigen over te gaan tot verharding val de uitmonding van den Duinwegfen tot uit' voering van de werkzaamheden verbonden^ aan de grondruiling met den heer SchefW te Soesterberg. Be Toten mlente me verguld z sihikking Tevens wc Apollo al te houden gemeente r6'!l en ve Wordt be o S 3 C CT> Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 181