BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. a> "o Aanduiding van den afzender. Bestuur T.B.C, Vereeniging 28 MrtJO deelt mede dat over 1929 geen subsidie meer zal worden aangevraagd, doch geeft in overweging een deel van de beschikbarj gelden te reserveeren voor 1950 °f asn hare vereeniging uit te keeren. 3 C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 183