Jr^ A,, ïl y y "*ÏO y og. 3 BESLISSING. syCz&^c *yL*U 'e. 4 ft üJ tLudl^tL cy?' y&zP jAs"-.L 5 V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 4& /.y X y£z*>zZ^ c /^z ~£zx^^< /t^ é*tz*Sr zr^z z*y* y y zz^z: yfe*2*y*i y*. C< -~&^zrzn Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 188