y. e^F jji <kp. pCp^"- <yp BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. y^-tS. P^ zi ykc+^, Zf fy/J 4^<. y pe<y/- (j 4- /VTr- C'<i Jdj/f /p2yz*-é^ -r 3 C CT> 'O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. I Jy-Cj X Ssf. 'y&i/Xï x'f* y'-Zc^ V' &<ZZe-<&*&zrz-&~z/Zzdt't *y <s*i: .ïtec* P^zTTc ^r s&éc ^2 y^y .^^ty-yy^. y^y^t< ^y^*r ypZ*<*éo*T /<-*' i 'jS&c*. -^£» Z-*-~^ y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 189