y-y^y ^n. BESLISSING. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ^s£*~ <x£*. isi (S<-^ <J -^ettWL. >0: ^<^<c«^ t '^c Z*Z*zrï Sjf_3o -iiè***=«- S»^s^ L^-J.' é^caié^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. W 1 cLloLvu~<j -^i E <t< tLu-Gv^J AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 190