-X, w ✓4s 7 ijf. Sjj. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. S "o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 'J?z&*-* Yzx&z* - r fyc tiZ&ty, L|i)f\. X X X 3 Dagteekening en volgnummer. zr'sr r ^'c zzzz^nzt^Yc, ^yZZzZ Y*3tv ss <s* ïXsZ},, -ty-zzz 4HZzz--yy -r^, y?a-zr t^Z*é4^ézzzz£*z-**~z^^y -y Z^*. fóst-i Y^zY'z </?Zr? SZzz 1zC+ /^i 3io ^/^£<£2<aj>r/Z^zgz^z. U^tZZZZZZ „^3, Y2.JZ+- aYt>^=Éz* ^■*zYz*-£& z? lY zt^z t>^L» '"ïi. ^>e Yz^.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 193