~r~~ix p. A 'h, 'luh ■U 1 <i o T" 3 BESLISSING. l/fr. fl .-£h£ v^yV/ i ho "T. 7>v? ?i /j^ó^ yi-e-t^ds. - t--v. -"lA^'t - Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. ^tr cCc yC>y*<iJL^^A-y f /«-V. ACkjiA. m^oLc^. oLl '\x/y^ I^Lo, H >-S oCc oa- J\p XaX £-vC cLAfA - <x_<«^n^vv*'- lSS~^~Ü - yfL^T ^-^>-lvUH-w £y^*-£y^ -O -^K~tyX~ h.d/v-Us3 <y\yriTl -v^-« cX^, ]2l-v-v«. cA^i^. A^WC 1/0 ^A-ZVCxS^ tr-trvC-ï ^t-^-w iöLtXLs, oCc. eG_yC^ ^lA^vlL*^ /Cc" /Vn^ïG. Lc -'v-jc -vn-t L, ^l/C-cAA, ^4 •Vwt^-'- 0 ,;^/C-\^ cO-i, /£-> £.*cAtc VlrwTc to-v\ c-Lx -f^vv<u (\j^-^\ (J'Cc. x^X-^Lc-v-v^-*. ^xXA-y ayxr^i^ V o(_£^>wv-K-tCo tJV-Wv, /V~A—-"'W^/t /V^vj eA /v-^, ^-w^G öt^ve AsiJjyyA^y^ '%-c~JL iry» TZ cX-^-u^ J>-yx ^VW^T" C*~£*y A.C«i, y>-M ..G.-C.^ C.<rL^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. V^V I V A> v? A-^af ^.S J~S<i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 200