T <1 '}/y^ W- L u BESLISSING. LD^GrC; [V-w\ utA. •d J <£^C*: t-*- 'Zy J e JJ 2 2 (Xjl 1^ L<T êl-C M,. -H, XazLv- V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. .<GT yif^j oLl -V-VtTU^ c*-C-^L u, /tt tw£^c^t| ^i/vvv^Xxtv-^ xvv« *A*^uX~ .Xka/1 ^~\^^Ar-iry fC cC^v. aI-C-^A-» Jty4 _£-£-v*-€-'\_ -V-C^t^-c^ C<C*^v*_x^ l.«- "<L"y \C\f\. [JLA /tAs*~*L. Tj --triAS^^yjj^.^ ^l-4^Vc--uvw<j V,, ^C4/TrvVc-ivUtól i S", Lc£--nS~ ViU, <*C^ -VTfl' w .ec^^G^X-e^ l^1- (O^lLo -vt-tM (TWt-t-t^ AJi-c £dV-<i^£ cCn^a CAUL. 'fc(x^ oCc— ^AVVwCtwCt, JZ tXjt /U/TH dA t-M cO. ik-% ^V~ys 0t4*fc_<. d^LuxLLdu^ L*-. Xc L-Co Lt^y\ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. SS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 202