5J7 J' BESLISSING. 'AV{lA cx^l^r\x^ v-j^ ""^-vx-e. CA-ca^s. I"* w\/ ItoT. si" /ÓJJL 7>"/yoz. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. du-vc» x/4 c»C^4xG-^i^-^L/Vt-^ oL^rvo-t^x xt^in/v^l- oxi£&--4p rw^-vX L crv-vi-^/t-3k| c^.dy\rLi<s /W> 'Lx-* c - xt^WxTL -€^u_-c -^c_-^(Z^o -^c ct'-i^-^y-v* 1^ L4>.- etc. ^cx^vt^v-t-ve^X «d^w^E -^-n_-e£. GT -m-vC\ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. y f eit^ar 7Z J 0/ J/ \P CasIïLaxA**--^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 204