a. I X- CC-I^/W^O V-tA^C. o4-tH^V "Vt^ q^yv^wCtx iXAj /I 7 4 T' ^T 1 jL Cj BESLISSING. «u. ^lH> i-n^ xLuT A/Aa/X va/^k. x^A. ^\a/-v\ eL^ (\ju^A-ir%~At Je*/* /jyji v4^ ,3^J •^/V' ibij <A' ijgfl -V*Tj ^/Ót- >tvwA -Vi, ^-#u—~cA**%+. 6^1 A/^ oO-v, lJ*V-v<J«-<rv^ D^UaaAa9. V "Ia-X-v^ <\AASt*-<^L\~ yyA-as~*2>*^ xt~~ <^jlA. Ck SckA AArC^-A. ^Vl^UrU^' 'VTxt^ -* ^lAnrvt*^' aAaaA^s y$^-tShbr^+$ WW<(^" e\jL ^^CATLAAl^*- Tl jj^/^/£^^Vi^--.j "VtaX^o A^kAs4 <?t f|/VU<3 /VS^ ^WC-C^-6iW. V-t^ tc-vx_ Lt/\f-tAA^A^ y (fVttCt-w tCilAAU*» V-£j ~ï)-iAA t\-cc^%. RirA()l C~ -w-v-tC-MxT cl*, eo^vt^-^ JLu-, 'VtvVt'^' h/vw i^-t V*x Ci^yi<P cX^- ^^-l/Vc-tv At^A^Tw tAAs\A**A \WArAST* xl^v* I "ZU'Cc(vi-cu^v -v^>b.^VV. ^k*J2^ ^ry, dA^CLcXXC AAr-f\(K-*-^ /\^C*JLsLM^nd - £^xV~XVv^VviT^. 4AV4 ca.—fv «t^G «Cl'G—, 'fo'X/xJL. zA-t>U*. '\rC~~. oxx ^1/V^^Li^ -u-*^ «ca^ccch gV-vT --L< V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. c^ ne AANMERKINGEN. £o^cGc«-£~~- tc'f tCcc-tG-^ t- ce^AojuLL-^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 206