Ar- <T"" h/L x^ 2 X 1(1 X A-«^ ^DVtTvS -<_^ /V-f^v, t^-*- 1*4- hh. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 4 3 /^C^-lr-VOw^Tc*. ttTtvmniü. FyO 5 Ctjiz-ui up A^zAnsX ,/Luvjj Al—vT <r Oc^iAt wjio. JL n (XfviU u^>o. W 5. ^WvG |Xj. X Tl ^LjwrX -y> o.4^r 3 C 05 O 4 3 0, <W-en, v_/1 *\Pl TVCa-aXuft. /\/'i\AhC ^^/W4wut^v Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. X^V* /trvvv^A^wï /£uT ^is^iXAyX^ -C-Uv /W^eTt" -L/cX-Xc^ oC^^LAx, Xe. <1^. (r^^v*xc£-'W''iL<^ <|y^ ^Cv*C^€^c -*-v, Xt, £L-a--v Xxt'-VC-^ -£A-u* - V-L-v»-^ /HwM cCe_ ^Tu^-V^oC^> ^oT-M^V-^ «U-v. C^*s j A^to^tXXtj Vv\ QLl^JL yv^-^j XD ^-C -*r^j --Tn^X^y- £s\T%-£jL Ctrvw»T A/^Vm. oXfi- ^^-<rvv-utr^>-c JId~&^\^ F JL^tAA aXd ^V<rvi^-^^x^v-* yv\-C-£- oCt. jrvviVl eLvt cX_-<_ crx-^w jf x %4*JL ^Cl -&<• - Vna -^A a^u&xXoC^a. csbsmbC, <xs%^&>4^, cAj^s. Xl wCc .H ATTnn. -Cm» ^/Vv^Hg^C ^y.-vnZS. U/US iTW-txX ytV~C^ -fuT^rn^ yl^vw^Uj -£^ a. T-Udd< T« X Jb-e^aJLjlA^ tr^ j^S-e^XrT fAXxXc.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 209