NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. 3 van de der op D.insdag, den 14Januari19|0 Tegenwoordig de heeren: MT.«9e kethBurgeijiees.ter ..A..«.>I.».C..».KQ.en.d.er.a....en...A*Iind.endijk.,....\ïe.tho.uder s. Secretaris Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 20