<3*7* ISV^-L^ ^UV~TV- C^yT" xv-wi-<yr -VT»V-. I jyw 0 -V Ji BESLISSING. X £*- Xjl* 1 -G^eyo-CvyC^ 7tr '*<- cGyeX^ oL^yr 6 ^€-£4-^. Oz. Pij. tfr Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. /bus** ^unu t{yT" ^jyvx (TH /wrvïl^r oCav, •V-^-T-V tc 'O /UÖL, A/~~rV\ VO X-«~v £u) ,/i-wc TT -vviA- - |j ^1/jvvtX oC<_ /v-v-ia. c^vxtnr€.^ tj u-> j iTWA^cX. f yv-v, fvCcfi^v^t" cKjs^- ^Vv^XtwU -V-t^v, iX-X. (TVU^r ■A. A^-9 y-C ««^--t»-£^ S ytc rfX-JL^ ^try> Ö.SX. t- £*-4--«/yv io~o i>-*u I XX-*- yVvuA-; X^, yiy-tnrv O.LyS' y|i>rA yU^y. ^_y<y~yvcL/l e*~c«oCa- -w*-e cXjl. \Ase^~Jhj-^ /-VAa^cA Ay-ir-jAyO^lx^ cLl^X- oCt 'v-v-vv^a'-o-LeXtt^ ^ayuyx-c ij ^~4^" oc/|^l>^<r4^vt^x y^yeGtrvo^-vc^ ^^-e-e^A C*~o-i^ /(ajlA Tv-ci^(, ^rur j l^cv-tEc^l v-wvCyVl^v*^ Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. y £Jty^ÊEtrXw^-<|

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 210