NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NohO van de der op Woensdag, den 3®èp.r.il. 1930. Tegenwoordig de heerenACC.Koenderswnd.Burgemeester en A.Endendijk. wethouder. Secretaris: J. Cl. A. Batenburg. Afwezig de heerMr.G.Deketh wegena ziekte» De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 216