n. xA). 6 S "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. II. B.Alkema Soest. Ver.van ITed.Ge meenten. s-Gravenhage 1M. W. Gemeentesecretari g Bewoners Veenzoom. J.J.Mets. Korte Brinkweg jOest D.Voskuilen. Birkstraat 43 Soest T.G.van den Ham. Soest. 7 Jan.30 2 Bec'29 7 Jan.30, Bericht de herbenoeming tot lid van de Commissie van toezicht op het lager Onder wijs niet te hunnen aanvaarden. zendt vragenlijst ter invulling in ver hand met de uitvoering der ziektewet, adviseert tot betaling van overwerk ver richt aan het typen der rekening 1928 doo: den ambtenaar J.Elberse en wel tot een bel drag van f 45»-» onder voorwaarde dat het, werk zonder verdere belooning moet worden- afgemaakt verzoeken de Veenzoom in de naaste toekoal in behoorlijken toestand te willen brengei, verzoekt vergunning tot het spannen van een draad van perceel Korte Brinkweg 27 naar 23 voor het overbrengen van Badio- muziek. vraagt vergunning ingevolge de hinderwet voor het uitbreiden van zijn brood-, koek en banketbakkerij in het jerceel kad.gem. Soest sectie C.1838. komt als benoemd plaatselijk deurwaarder in de vergadering teneinde in handen van den Voorzitter den eed af te leggen. CD 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 21