a a a> "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. i/. M. van Blerk ■soest. 4 1f. Idem» Opnieuw komt in "behandeling het verzoek van lu van Blerk, Koudhoornweg 4 alhier om ontheffing van art.8 der bouwverorde- ning, noodig voor den houw van een zomer= huisje op het perceel kad. gem.Soest in sectie G.no. 2812/14 gelegen aan den Konj hoornweg. Bij besluit van B. en W. dd. 22 April 1930 werd adressant ontheffing verleend onder voorwaarde van storting van f 209,) in het Iegenfonds ïegen dit besluit heeft adressant groote bezwaren, aangezien hij door het bouwen van een zomerhuisje in zijn onderhoud voorzien door daar een tijdelijke huis vesting van pensiongasten. De Voorzitter stelt voor het besluit van 22 April in te trekken en adressant onth: fing te verleenen van art. 8 der bouwver ordening onder voorwaarde dat wanneer do adressant het naastliggend perceel door het daarop bouwen in exploitatie neemt voor wegverharding zal moeten storten zo wel voor het alsdan te bouwen perceel al voor het zomerhuisje dat door hem than gebouwd wordt. vraagt vergunning tot het oprichten van een zomerhuisje op een terrein aan den Koudhoornweg 4J 3 C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 241