sAw m 16 üei ;s aan zij 30, wonen" ie j C J,^ emeente- Augustus tewoning i als vrij sn hem met persoon< i f 550,' t 1 Januai tuin met aan de e door he enscht do lgende jai zijn niei ra de tij' ekking va .L.O. schoi derwijs n 28 dei gel ver ende vooi en onder re U.L.Oi ouda dinxveem dering 0: (iedepu- van den r de ver le tot 'du tet algemeene stemmen wordt Mej.H.v.d. [.oo benoemd tot tijdelijk onderwijzeres vm de school aan de Beetzlaan met in gang van 16 Mei. overeenkomstig het voorstel wordt be- feloten. BESLISSING. Wordt besloten. |>e voordracht wordt overeenkomstig het advies van den Wethouder den Raad aange- Boden. J>e vergadering kan zich met het ontwerp Schrijven vereenigen en besluit dien overeenkomstig. ^Aj u iiaH- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 254