■s 'y- s a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. •bestuur der T.B.C Vereeniging Soest. if vb* ril. Inspecteur van Politie. O.P.M.Blom.Pzn. Lage Vuursche 21 Mei'30 i>~ X$- ryo, J.Putman. Soesterberg, Burgerlijk Arm bestuur. Directeur Keuringsdienst Soest. verzoekt uitkeering van een bedrag groot f 1188,- noodig voor verjiJ kosten van 2 t.b.c.Iijaers in safia-l toria. vraagt een 3 chrijfbureau tendienstj van een volontair bij de politie. bericht op schrijven van 18 Pebr. j.1», 3e Afd. no.1224 betreffendJ het te zijnen name stellen van een| perceel sectie J?. no. 820 volgens kadaster eigendom van de gemeente Soest, en geeft in overweging dezel aangelegenheid aan een onderzoek t| onderwerpen. maakt bezwaar tegen betaling van recognitie voor het plaatsen van ee| reclamebord op gemeentegrond, aar zien de reclame door het gemeente^ stuur is verboden deelt mede bereid te zijn de kosteil van de uitkeeringen aan de bij --I verschaffing geplaatste arbeiders! durende de perioden van stopzettinj| voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur te nemen. deelt mede dat de gemeente voor E'| huren van een hangruimte noodig voor invoer keuring f 100,- aan deI il.V.Centrale Slachtplaats schuldei is. o 3 C CD Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 257