■ij. s s c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. i directeur O.W. 16 Mei»3ü Ko.78/29/ la. Mej. Eunke. Soest. Gemeentesecretari s Jü. V. "B 0 s chwi j kH Den Dolder. deelt o.a. mede, dat uit de kennisgeving grondbelasting is gebleken dat de wo ning van het hoofd der o.l. school te Soesterberg gedeeltelijk ten name van den Staat is gebracht vraagt beschikbaarstelling van het wandel bosch der gemeente voor het houden van een lentefeest» en vraagt tevens vrijstel ling van belasting. vestigt de aandacht op de wenschelijkheiè Besloten esloten |0t eken e willen leze over Itaat is lesloten te beschi aan den Kaad alsnog een voorstel te doen om bij ziektegevallen van losse arbeiders! gedurende een viertal weken het volle looi uit te keeren tegen inhouding van de uit-l keering van de verzekering Mij. Centraal Beheer. afwach jregeling aad het Secfetari verzoekt de voorwaarden te willen doen llfleze aang kennen betreffende den aanleg van wegen Besproken en bebouwing van de terreinen op hun ei- liretaris gendom, genaamd de Heezer Eng. |W. zal in .r (J 3 D3 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 263